top of page

SA NOU FÈ

Nou se yon òganizasyon ki pa gen pwofi ki ofri kou lang angle pou granmoun ki pa pale angle ki abite nan Amerik la.  Elèv nou yo soti nan plizyè kote nan mond lan epi nou ofri klas angle, òdinatè ak sitwayènte a yon pri minim pou elèv la. 

Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (7).png
Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (5).png

Enskripsyon fèmen pou yon ti tan

ENSKRIPSYON Louvri kounye a!

Nou espere anseye w nan nouvo ane eskolè 2023-2024 la.

Klike sou bouton ki anba a pou mande yon randevou.

Enskripsyon an ap kontinye selon espas ki disponib.

volontè kòm pwofesè

Volontè pou anseye granmoun anglè, òdinatè, oswa klas Sitwayènte. 

Aprann sou diferan kilti ak lang, fè zanmi epi fè pati kominote zanmitay nou an pandan w ap pataje konesans ou ak elèv nou yo! 

Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (6).png

OUR BLOG

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Class Schedule

SPONSORS

bottom of page