top of page
Logo-with-Disclaimer-1.png

30 ANE

SÈVI KOMINOTE MANATEE AK SARASOTA

FONDASYON FLANZER AP KOMATÈ ak DON endividyèl yo

Donasyon antrepriz yo pap matche*

CLICK HERE AND SELECT PROJECT LIGHT AS YOUR RECIPIENT

SA NOU FÈ

Nou se yon òganizasyon ki pa gen pwofi ki ofri kou lang angle pou granmoun ki pa pale angle ki abite nan Amerik la.  Elèv nou yo soti nan plizyè kote nan mond lan epi nou ofri klas angle, òdinatè ak sitwayènte a yon pri minim pou elèv la. 

Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (7).png
Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (5).png

Enskri pou klas jodi a!

ENSKRIPSYON pou 2024-2025

ane lekòl la kòmanse an Jiyè.

Antre nan lis datant pre-enskripsyon nou an pou nouvo ane lekòl la.

volontè kòm pwofesè

Volontè pou anseye granmoun anglè, òdinatè, oswa klas Sitwayènte. 

Aprann sou diferan kilti ak lang, fè zanmi epi fè pati kominote zanmitay nou an pandan w ap pataje konesans ou ak elèv nou yo! 

Citizenship Classes (8.5 × 11 in) (6).png

OUR BLOG

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Class Schedule

SPONSORS

bottom of page