top of page

Our blog

RESOUS POU ELÈV

PL Calendar 20024 (1).png

Telechaje orè isit la

353718221_9399488253458129_6933374823940581069_n.jpg

Rosana

Student

"Project Light makes me feel like I'm part of a family."

AKSÈ RESOUS LOCAL

WE CARE MANATEE

 

Swen medikal pou moun ki pa gen asirans

pRESERVE VISION

Depistaj vizyon gratis ak linèt

la

akademi

webinar vityèl konsantre sou vwayaj karyè ou, byennèt finansye, ak devlopman konpetans

TURNING pOINTS

Ede ak lojman tanporè ak sèvis piblik

FREE DENTAL CARE

Egzamen dantè gratis ak sèvis pou frè ki ba

manman

ede

manman

Rad gratis,

 basen, chèz machin, pousèt, fòmil, ponp tete, ak plis ankò.

St. Vincent de Paul

KÈN POU GAZ

FOOD PANTRIES

Lis gadmanje manje nan Konte Manatee

Whole

child Manatee 

RESOUS POU TIMOUN

mY mANATEE

Transpò gratis oswa frè ki ba

bottom of page