top of page

sou nou

About: About Us
228954784_351931209804200_1687574296148538184_n.jpg
354258470_6532506826769638_9102447283040035568_n.jpg
180707323_949405429143383_1679705418764494994_n (1).jpg

Sandra

Elèv

"Project Light te ede m amelyore angle mwen epi jwenn yon pi bon travay."

Vizyon

Pou pèmèt elèv k ap aprann granmoun yo patisipe plis sans nan kominote nou an atravè konpetans nan lang angle.

Misyon

Pou anseye granmoun ladrès angle ki nesesè yo fonksyone nan kay la, nan travay la, ak nan kominote a.

Valè

Nou akeyi divèsite. Nou anbrase diferans kiltirèl yo. Nou rekonèt dwa tout moun pou respè mityèl ak akseptasyon san prejije ki baze sou diferans nenpòt kalite.

Fondatè & Manm Komisyon Konsèy Ann Griffin chita pale sou nan konmansman an nan Pwojè limyè

Sè Nora - About Page.jpeg
Ann & Ed Griffin - Konsènan Page.jpg

Top: Sè Nora. Anba: Ann & Ed Griffin

Kòmanse Humble

Sè Nora

An 1994, Sè Nora Brick ak Ed & Ann Griffin te reyini nan efò yo e yo te fonde Pwojè Limyè pou anseye angle bay moun ki pale lòt lang nan kominote nou an. Yo te santi ke konpetans nan lang angle ta ekipe elèv yo ak konfyans nan ak ladrès ki nesesè yo patisipe konplètman kòm manm pwodiktif nan kominote nou an.

 

Te fonde sou prensip aksè, egalite, diyite, ak opòtinite pou tout moun, Pwojè Limyè kontinye ap fè misyon li.

 

Popilasyon elèv nou yo divès, ki reprezante Meksik; Amerik Santral ak Sid; Ayiti ak Karayib la.

 

Nou menm nan Pwojè Limyè wè klèman enpak pozitif nou genyen sou elèv nou yo. Nou wè figi souri yo ak kè kontan lè yo jwenn premye travay yo ... yo pi byen kapab kominike avèk pwofesè pitit yo epi ede yo ak devwa ... yo kapab defann bezwen sante fanmi yo.

Anplis de sa elèv nou yo se gwo defansè nan pwogram nou an menm jan yo vin modèl pou kamarad klas yo.

Pwojè Limyè Elèv & Pwofesè yo

203058634_4237745352960062_4768794837197578680_n (1).jpg

Pwojè Limyè te opere kontinyèlman depi 1994. Eksepte pou yon direktè a tan pasyèl peye, pwofesè nou yo, travayè biwo, ak Komisyon Konsèy Direktè yo volontè. Travay di ak devouman tout moun sa yo se fondasyon Pwojè Limyè. Pwojè limyè se yon inik, trè aksesib lang ak alfabetizasyon sant ak maten ak aswè klas pou elèv k ap aprann lang angle. Pwojè Limyè se yon òganizasyon ki pa Peye- ak ki pa Peye-relijye sipòte pa sibvansyon, ranmase lajan ak yon gwo kantite moun ki jenere ak òganizasyon.

2001 - Yon Old Vant pou Debarase vin yon lekòl

2001 - Yon vye garaj vin lekòl .j

Komisyon Konsèy la nan limyè Pwojè te pran yon gwo etap nan lane 2001 lè yo te achte yon garaj fin vye granmoun ak konvèti li nan yon lekòl ki gen yon magazen économie sipòte li. Bilding sa a kounye a gen sis salklas, biwo, ak yon bibliyotèk ak yon pakin kloti.

2018 - Lekòl la vin yon lifting

319513715_688955966226203_3279317541132203553_n.jpg

Pou Jou Sèvis Martin Luther King Jr. nan mwa mas 2018, volontè ki soti nan Pwojè Limyè ak kominote a te pentire, netwaye e refè miray sou bò nò bilding lan. Gade tab 'Nouvèl la' pou foto miral la.

bottom of page